Spletna stran uporablja piškotke.

VREDU

Informacije

Projektiranje in avtomatizacija v industriji,
Stojan Ihanec s.p. 

Stojan Ihanec univ. dipl. inž. el.

 

Marnova ulica 22
1410 Zagorje ob Savi
SLOVENIJA

 

Tel.: 041 779 125

        041 575 765

E-mail: stojan@ihanec.si

          info@ihanec.si

Navedene so osebne reference Stojan Ihanec (pred s.p.)

Vzdrževanje Ex opreme Luka koper

Odgovorna oseba za vzdrževanje opreme v eksplozijsko ogroženem okolju na pomolu 1 in pomolu 2 v Luki Koper, kot to zahteva Pravilnik o protieksplozijski zaščiti. V letu 2013.  

Mostno dvigalo MD-1 Luka Koper

Elektro projekt za obnovo krmiljenja in energetskega napajanja. Žerjav se napaja s srednjo napetostjo, na njem sta dva transformatorja moči 2MVA za napajanje glavnih pogonov in 400kVA za ostale porabnike. Skupna moč pogonov znaša 1,15MW.

Sprememba rabe terminala rastlinskih olj Luka Koper

Elektro projekt za celoten sistem meritev, krmiljenja in močnostnega napajanja na terminalu, ki je po rekonstrukciji namenjen pretovarjanju goriv iz tankerjev v rezervoarje, od tu pa v kamionske in vagonske cisterne. Vodenje montažnih del in programiranje krmilniškega sistema, vključno s komunikacijo z računalniki pretoka.

Revitalizacija transporta TE-TOL

Odgovorni vodja del pri zamenjavi elektro napajanja in krmiljenja transporta premoga v TE-TOL. Izvedena je bila nova instalacija, nameščeni novi elektro razdelilci in izvedeno novo krmiljenje ter nadzorni sistem za celoten transport premoga (30 transportnih trakov)

Tovarna lesnih peletov Vitales

Elektro projekt. Tovarna predela les in lesne odpadke v lesne pelete. Sistem sestavlja 315kW sekač za hlodovino, vmesno skladišče za lesne sekance, sušilec, mlin in dve peletirki ter silos za skladiščenje lesnih peletov in linija za pakiranje teh v vreče.

Pretovorna postaja za premog TET

Elektro projekt, odgovorni vodja elektro del, programiranje in zagon krmilniškega sistema, pregled in meritve električnih instalacij. Sistem sestavlja 5 transportnih trakov in dve hidravlični enoti za praznjenje železniških vagonov.

Dodajanje FeSO4 Lafarge

Elektro projekt, vodenje montaže, programiranje in zagon sistema za dodajanje železovega sulfata v cement. 

Transport alternativnih goriv Lafarge

Elektro projekt za izvedbo za sistem doziranja pnevmatik kot alternativnega goriva pri proizvodnji cementa.

Vključitev tehtnice za doziranje premoga Lafarge

Elektro projekt, komunikacijska povezava, programiranje in zagon pri zamenjavi dozirne tehtnice za premog s tehtnico drugega proizvajalca pri proizvodnji cementa.

Krmiljenje elektrofiltrov Lafarge

Elektro projekt, vodenje del, parametriranje in zagon novega krmiljenja elektrofiltrov.

Avtomatizacija dvigala Acroni

Elektro projekt, vodenje montaže, programiranje in zagon. Na obstoječe dvigalo, ki je krmiljenjo preko daljinskega upravljalnika smo dogradili dajalnike pozicije in programirljivi krmilnik. Sistem omogoča interaktivno vodenje dvigala. Pobiranje in odlaganje izdelkov opravi upravljalec, žerjav pa samodejno odpelje izdelek od točke pobiranja do točke odlaganja.

Pregledi in meritve električnih instalacij

Izvedba pregledov in meritev, kjer je zahtevan izpit Edison plus

Krmiljenje odsesavanja prahu GIRK Kalun

Elektro projekt, programiranje krmilnika in nadzornega sistema in zagon. V obstoječ sistem drobljenja in transporta surovin proizvajalca Bräuer smo dogradili odsesavanje prahu in transport le-tega v silos. Dograjena je bila potrebna razširitev krmilnika in močnostno napajanje novih pogonov ter dodatna funkcionalnost nadzornega sistema WinCC.

 

Krmiljenje sistema za sejanje jalovine PGM Sežana

Elektro projekt, programiranje krmilnika in nadzornega sistema in zagon. V obstoječ sistem drobljenja in transporta surovin proizvajalca Bräuer smo dogradili vsipnik, sito, transporterje in tračno tehtnico. Dograjena je bila potrebna razširitev krmilnika in močnostno napajanje novih pogonov ter dodatna funkcionalnost nadzornega sistema WinCC.

Krmiljenje deponije frakcij PGM Sežana

Elektro projekt, programiranje krmilnika in nadzornega sistema in zagon. V obstoječ sistem drobljenja in transporta surovin proizvajalca Bräuer in mešalnice Whöewa smo dogradili deponijo posameznih frakcij s petimi boksi in sistemom transportnih trakov za polnjenje teh boksov. Dograjena je bila potrebna razširitev krmilnika in močnostno napajanje novih pogonov ter dodatna funkcionalnost nadzornega sistema WinCC.